ieškoti

ieškoti
ieškóti, íeško, -ójo tr. KlG107, K, Nm, Mrj, Slnt, íeškoti, -o, -ojo Ds, Kp, Slm, Dbk, Dv, Lp, íeškoti, -oja, -ojo Švnč, Ad, Rud, 1. rūpintis rasti pamestą ar dingusį daiktą; norėti rasti, gauti reikalingą daiktą: Plaučiūns pamestų rykų lauke ieškót neminėjo K.Donel. Ar peilio ieškai? J.Jabl. Íeškojau kepurės Dglš. Gal rakto íeškai? Kbr. Nepametęs neieškok flk. Anas íeškoja visą dieną arklio Ad. Íeškom neieškom – arklio nėr Šts. Ieškójo per visą dieną žąsų ir nesurado Grš. Ieškau bėro žirgelio ir tymojo balnelio D19. Broliai sesytę ieškojo KlvD23. Ė kas manę íeškos, ras mane BM449. Sveikas, mūsų draugai, seniai íeškomasis JR74. Ieškok, močiute, sau verpėjaitę, sau verpėjaitę ir audėjaitę RD40. Bėgančiam vienas kelias, o ieškančiam daug kelių Rs. Tėvas ieško diržo – gaus vaikai (tėvas apmuš vaikus su diržu) Šš. Cit, vaikai, tėvas ieško pančio! Trgn. Kas íeško, tas ir randa Pln. Kas ko ieško, tą ir gauna Nj. Aš tavęs íeškojau su ... rūpesčiu DP206. Ieškojo ir rūpinos labai, idant jį pamatytų DP574. Kokių tu čia kliaučių ieškai? J.Jabl. Ieškojau džiaugsmo ir juoko aš Dubysos pakrantėje P.Cvir. Ko ieškojo širdis, neatrado Mair. ^ Tavo sermėga naujos ieško (sermėga jau nuplyšusi, reikia kitą siūti) CII323. Ieško kaip akla višta grūdo (ieško netikėtos laimės, pasisekimo) Rz. Ieško kaip girtas tvoros (prastai ieško, grabalioja ir neranda) Rs. Kumele joji, o kumelės ieškai (ieškai akivaizdoj, matomoj vietoj esančio daikto) B. Šiandien vaikai patys diržo ieško (vaikai išdykauja, nerimsta, tarytum patys prašosi nubaudžiami) Tj. Eina per mares vandenio ieškoti NžR. Íeško žuvis gilumõs, o žmogus gerumõs J. Ieško kaip adatos (gerai, atsidėjęs ieško) Mrk. Íeškai kaip utėlių po galvą (labai atsidėjęs, smulkmeniškai) Snt. Íeškok kaip duonos (gerai, rūpestingai), tai ir rasi Ds. Nepadėjęs neieškok Sln. Neieškok to, ko rasti nenori VP32. Neieškók šimtų, paieškok rankų (neieškok turtingos pačios, ieškok darbininkės) III383. Neieškódamas nesurasi Grž. Neieškok kvailio su žiburiu, rasi ir patamsy (kvailių yra nemaža) Rz. Neieškok už save kvailesnio . | refl. tr.: Dabar tu pats ieškokis maistą BsPI8. 2. trokšti ką gauti, stengtis ką pasiekti, laimėti, įsigyti: Buržuazinių teismų uždavinys buvo slopinti kiekvieną, kuris ieškojo teisybės (sov.) sp. Kai pradėsim visi teisybės ieškóti, tai ir susipešt reiks Alk. Didesnė dalis tų, išejusi Kražiūse mokslus, važiavo į Vilnių dar aukštesnių ieškoti mokslų M.Valanč. | Broliai stovėjo lauke ir ieškojo (norėjo) kalbėtis su juo . Tu apgynei mus nuo visų tų, kurie mus prapuldyt ieškojo (norėjo) brš. Neieškok būt sūdžia, jei negali įveikt neteisybių SPI22. Aš neieškau garbės DP170. | refl.: Teieškosi, kur nor, kiti palaimos ir linksmybės PG. 3. reikalauti; atgauti per teismą: Kad neatiduoda, íeškok per teismą Kp. Kas savo kapeikos neieško, tas pats kapeikos nėra vertas NžR. 4. utinėti, utėliauti: Motina su peiliu ieško vaikui galvą Vb. Savai senai motynėlei galvelę ieškojau Mrk. Išleidai, motule, dukrelę, nebus nė kam galvos íeškot . | refl. tr.: Boboms per šnekas nebuvo kada nė ieškotis galvų . 5. ateiti metui lakstytis; lakstytis: Karvė ar jaučių íeško, kad baubia ir baubia Pc. Turbūt senė kiaulė kuilių íeško, kad neėda Trg. Kumelė kumelių̃ ieško Grž. | refl.: Kiaulė kad ieškotųs, reik duoti kviečių paspragintų LTR. \ ieškoti; apieškoti; atieškoti; išieškoti; nusiieškoti; paieškoti; parieškoti; perieškoti; praieškoti; priieškoti; suieškoti; užieškoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ieškoti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda, kuria ieškoma nurodytos failo tam tikrame kataloge (diske), teksto tam tikrame dokumente ir pan. Pavadinimas „ieškoti“ yra tikslesnis negu „rasti“, nes paieška ne visada būna sėkminga. Ši komanda… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ieškoti — ieškóti vksm. Íeškau dùrų, rãkto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ieškoti visų — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Paieškos komanda visiems ↑radiniams paieškos srityje rasti. Paprastai pateikiamas radinių sąrašas su nuorodomis į radinio vietą paieškos srityje (pvz., dokumente, pašto aplanke) arba radiniai kokiu nors… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ieškoti ištisų žodžių — statusas T sritis informatika apibrėžtis Paieškos nuostata, nurodanti, kad reikia ieškoti tik tų eilučių, kuriose yra žodžių, sutampančių su ↑ieškinyje nurodytais, bet ne jų dalių. Pavyzdžiui, jeigu ieškinys yra žodis „žuvis“ tai ↑radinys gali… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ieškoti atsižvelgiant į stilius — statusas T sritis informatika apibrėžtis Paieškos komandos tikslinimo kriterijus, kai ieškant atsižvelgiama į nurodyto fragmento stilius. atitikmenys: angl. search for styles ryšiai: dar žiūrėk – ieškoti panašių dar žiūrėk – paieška …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ieškoti panašių — statusas T sritis informatika apibrėžtis Paieškos komandos tikslinimo kriterijus, pasirinkus kurį ieškoma panašių į anksčiau nurodytus fragmentų. atitikmenys: angl. similarity search ryšiai: dar žiūrėk – ieškoti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ieškoti kito — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – tęsti paiešką …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ieškoti toliau — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – tęsti paiešką …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • kur ieškoti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komandos ↑ieškoti parametras, nurodantis, kuriame diske arba kataloge reikia ieškoti. atitikmenys: angl. search in ryšiai: dar žiūrėk – ieškoti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • ko ieškoti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Paieškos komandos parametras, nusakantis, ko reikia ieškoti. Dažniausiai tai būna teksto eilutė. Ji gali turėti ↑pakaitos simbolių, nusakančių tam tikrą ieškomų eilučių pavidalą. atitikmenys: angl. find… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”